Forside
 

FARMASØYTER ER VIKTGE!

Farmasøyter er viktige for å utvikle gode og fremtidsrettede helsetjenester. Organiseringen av Helse-Norge er i endring, og mye skjer - raskt. NFS arbeider for bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse. Vi skaper arenaer for debatt, nettverksbygging og kompetanseheving

For å få til dette trenger vi ditt engasjement .

bli medlem i dag!
 
 
Publisert:05.04.17
 
Publisert:28.03.17
 
Publisert:23.02.17
 
Publisert:13.02.17
 
Publisert:13.01.17
 
Publisert:17.12.16
 
Publisert:21.11.16
Oppdatert:30.11.16
 
Publisert:18.10.16
 
Publisert:25.08.16
 
Publisert:29.06.16
 
Publisert:16.02.16
 
Publisert:12.12.15
 
Publisert:22.01.15
 
Publisert:05.11.12
 
 
 
i regi av Norsk Faramsøytisk Selskap og Polyteknisk Forening, avd. helse
 
I samarbeid med NSF-DBA Ltd (David Begg Associates). Kurset finner sted i Oslo.
 
Stochkolm, Sweden, 21.-24.May
 
Slemdalsveien 1, Oslo
 
I regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 
Oslo Kongressenter, Folkets hus, 9.-10. november
 
 
 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap /
The Norwegian Pharmaceutical Society
Postboks 5070 Majorstuen
0301 OSLO

Org.nr 984 589 344

Telefon: (+47) 21 62 02 23 /
(+47) 902 91 259
   
E-post: post@nfs.no