Om oss
 

OM NORSK FARMASØYTISK SELSKAP

Norsk Farmasøytisk Selskap ble grunnlagt i 1924 av en gruppe entusiastiske og faginteresserte farmasøyter i apotek og ved Universitetet i Oslo.

 
Selskapet skal fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. 

Norsk Farmasøytisk Selskap skal være et samlingspunkt for ulike interesser og et forum for meningsutveksling innenfor farmasien i Norge.

Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider for fremme av norsk farmasi blant annet på følgende områder:

  • Arrangerer hvert år Farmasidagene, den største fellessamlingen for farmasøyter i Norge
  • Forvalter Etikkrådet og etiske retningslinjer for farmasøyter i Norge
  • Deler ut stipender til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap
  • Utdeler Crux Venenifera (Det giftige kors), den høyeste utmerkelse i norsk farmasi
  • Representerer Norge i FIP (International Pharmaceutical Federation)

Selskapet fungerer som sekretariat for Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge), Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) og Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF).Norsk Farmasøytisk Selskap har fått rating AAA som er den høyeste kredittverdigheten man kan ha. Se faktarapport HER.
 
 
Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 26, 0162 Oslo
 
Oslo Cancer Cluster, Ullernchausseen 64/66 Store Auditorium, AU218 Kaare Norum
 
I regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 
Oslo Kongressenter, Folkets hus, 9.-10. november