Sekretariatet
 

SEKRETARIATET

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har sekretariat i 
Apotekernes Hus
Slemdalsveien 1
0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5070, Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 23

e-post: post@nfs.no

Daglig leder: Hege Helm (tlf. mob.: +47 902 91 259)
 
 
I regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 
Lansering av ny bok i etikk, Josefines vertshus
 
Oslo Kongressenter, Folkets hus, 9.-10. november