Aktiviteter
 

Aktiviteter

 

2016
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
inviterer til foredrag i Møterom 2 (Odin) i Folkets Hus
Fredag 4. november 2016 kl. 13.30 – 16.00

For delvis å dekke våre utgifter, ber vi deg betale kr. 200 ved inngangen.
Møterom 2 ligger i annen etasje opp trappen fremover og til høyre når du kommer inn hoveddøren til Folkets Hus.
Møteleder: Liv Slettevold

13.30 Åpning

13.35 Opprettelsen av Strandtorget filialapotek i et kjøpesenter på Lillehammer
Britt Sørensen

13.55 Behandling av lepra i 1800-talets Bergen
Bjarne Thune

14.15 Ulrikke Greve 1868 – 1951. Farmasøyt, forfatter og billedvever
Aslaug Gombos

14.35 Pause

15.00 Digitalisforgiftninger i Norge gjennom tidene
Erik Andrew

15.20 Utdanningsprogram i farmasi ved Universitetet i Oslo; en historisk oversikt
Berit Smestad Paulsen

15.40 Som farmasøyt på Agion Oros (The Holy Montain)
Jan Karlsen

16.00 Slutt

 Påmelding til ho-toeri@online.no  innen 24.10.2016
Program og abstracts finnes her: Foredrag-2016


Generalforsamling
Generalforsamling vert halden tirsdag 26. april 2016 kl. 19
i Apotekerforeningens lokale, Slemdalsveien 1, Oslo.

Etter generalforsamlinga held Erik Andrew foredraget
«Historien om forgiftninger i Norge»


2015
Cygnus 

NFHS er utgiver av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus etter at det opphørte som eget aksjeselskap i 2012.

Generalforsamling
ble avholdt  28 april  2015 kl. 19. i apotekforeningens lokaler Slemdalsveien 1
Referat finnes under Referater

Forelesningsserie i farmasihistorie under Farmasidagene i Folkets Hus
NFHS arrangerer en forelesningsserie i farmasihistorie under Farmasidagene i Folkets Hus

fredag 6. november 2015 i møterom 2  1300 – 1600.

For delvis å dekke utgifter til leie og kaffe, ber vi deg betale kr 200 ved inngangen.

Møterom 2 ligger i 2. etasje opp trappen fremover og til høyre når du kommer inn hoveddøren til Folkets Hus.

Møteleder; Liv Slettevold

13.00 Åpning 

13.05 Cosmas og Damian, helgenene fra øst  Nina Aldin Thune

13.30 Tycho Brahe som lege og alkymist  Gunvor Solheim

13.55 Om lepra og Gerhard Armauer Hansen (1841 – 1912)  
Holger Moe Tørisen


14.20 Pause

14.45 Pensjonsordningen og norske farmasøyters
kvinneopprør
  Aslaug Gombos 

15.10 Hvorfor greide vi ikke å hindre liberaliseringen av
apotekvesenet?  
Per Flatberg

15.35 Kva hende med dei freda apotekinteriøra, og kva kan lett
henda med eit verneverdig apotekinteriør som ikkje er
freda?  
Bjarne Thune

16.00 Slutt