Det internasjonale farmasihistoriske selskap
 

Det internasjonale farmasihistoriske selskap

 


Vårt nasjonale farmasihistoriske selskap er medlem av Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap. Dette har tre offisielle navn:

ISHP:

International Society for the History of Pharmacy

IGGP:

Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie

SIHP:

Societé Internationale d'Histoire de la Pharmacie


Selskapet har medlemmer fra 23 land, og arrangerer kongresser hvert annet år. Opplysninger om kongressen, påmelding osv, vil komme i vårt medlemsbrev og legges ut på denne nettsiden på forsiden.

Selskapet utgir en egen skriftserie, ISHP Newsletter. Denne finnes på nettsiden til ISHP

Kongresser

Neste kongress: Warszawa 12-15 september 2017
Avholdt kongress: Istanbul 8.-11. september 2015
se også  Farmasihistorie.com. Bilder fra kongressen.