Kontakt oss
 

Kontakt oss

 
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

Henvendelser på telefon eller epost til:

sekretær Holger Moe Tørisen,
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no


Kontonr. 9235.38.91881

Org.nr. 992 125 764