Om NFHS
 

Om oss

 
                                                                                                                                                    
Om Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)

Norsk Farmasihistorisk Selskap ble stiftet i 1994.
Medlemskap er åpent for alle interesserte, enten som individuelle medlemmer eller som institusjoner, bedrifter eller lignende.

Selskapet ønsker:
- å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet, og spesielt norsk farmasihistorie
- å fremme studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
- å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Cygnus - farmasihistorisk tidsskrift

Fra 2012 er NFHS ansvarlig utgiver av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus.
Cygnus finner du nå online, og tidligere utgivelser finner du her.


Flere opplysninger og nyheter finner du på nettside: Norsk Farmasihistorisk Selskap


Henvendelser på telefon eller epost:
til sekretær Holger Moe Tørisen,
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no


Foto: Eva Brænd/Norsk Folkemuseum
Fra Apotekmuseets urtehage, Norsk Folkemuseum