Styret
 

Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap

 

Styret i NFHS

Dette styret ble valgt på generalforsamlingen 26.4.2016.Fra venstre: Yngve Torud, Erik Andrew, 
Holger Moe Tørisen, Bjarne Thune, Liv Slettevold

Yngve Torud, styreleder til januar 2017

Liv Slettevold, nestleder
Adresse: Lindeberg apotek, Jerikoveien 3, 1067 Oslo
Mobil: 916 05 782
Epost: liv.slettevold@gmail.com

Holger Moe Tørisen, sekretær
Adresse: Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no 

Bjarne Thune, styremedlem, nettredaktør
Adresse: Nubbebakken 14, 5022 Bergen
Mobil: 916 09 208
Epost: bjarnethune@gmail.com

Erik Andrew, styremedlem
Adresse: Ringveien 23, 1482 Nittedal
Mobil: 906 93 197
Epost: eriandrew@gmail.com