Styret
 

STYRET NORSK FARMASØYTISK SELSKAP 2014 - 2015

Hege Helm er ansatt i heltidsstilling som Norsk Farmasøytisk Selskaps sekretariat.

 

Kontakt:     

Epost:     post@nfs.no
Telefon:     21 62 02 23 
Mobil :
  902 91 259


Styreleder:
Kari Grønås
Konsulent
950 50 467 (mobil)
kari.gronas@gmail.com
Nestleder:
Håvard Selby Ebbestad
Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 Oslo
958 30 237 (mobil)
hsebbestad@furst.no
       
  Styremedlem:
Mari Solberg
Vitusapotek Jernbanetorget
Jernbanetorget 4B
0154 Oslo
23 35 81 00 (jobb)
971 50 978 (mobil)
a.jernbanetorget@vitusapotek.no
Styremedlem:
Hedvig Nordeng
Farmasøytisk institutt
Postboks 1068 Blindern 
0316 OSLO
22 85 66 04 (jobb)
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
       
Styremedlem:
Øyvind Holte
Legemiddelverket
Sven Oftedals vei 6,
0950 Oslo
915 23 613 (mobil)
oyvind.holte@legemiddelverket.no


 
Styremedlem:
Rebwar Salar Nori Saleh
Sykehusapotekene HF
Maridalsveien 323
0872 Oslo
911 46 102 (mobil)
rebwar.sns@gmail.com
 
   
Varamedlem:
Tove Pharo Glæserud
Sykehusapotekene HF
Stenersgata 1a
0050 Oslo
901 78 103 (mobil)
tove.glaeserud@sykehusapotekene.no

  Varamedlem:
Hege Willoch
Norsk Medisinaldepot
Alf Bjerches vei  28,
0596 Oslo
932 05 389 (mobil)
hege.willoch@nmd.no
 
   
  Varamedlem:
Arton Baftiu
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestredet 46
0167 Oslo
416 74 895 (mobil)
artonb@gmail.com


Varamedlem:
Elin Rugnes Andersen
Apokus
Slemdalsveien 1
0369 Oslo
958 91 828(mobil)
elin.andersen@apokus.no
 
 

Observatør:
Thianna Nguyen
NoPSA
Pilestredet 46
0167 Oslo
nationalofficer.nopsa@gmail.com