Stipend
 

Stipend

 
Norsk Farmasøytisk Selskap har et eget stipendfond som hvert år deler ut penger for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Dette innebærer arbeid for både små og store prosjekter innen industri, apotek og utdanningsinstitusjoner.

Midlene skaffes til veie på flere måter. Størsteparten av midlene er overskudd fra Farmasidagene og bidrag fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi. I tillegg er det midler fra forvaltning av testamentmidler.

Stipendmottageren må være medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap.


Stipendene kunngjøres i midten oktober.
Søknadsfristen er 15. november.
Tildelingen bekjentgjøres i midten av desember.
Stipendene deles ut 10. januar på Jule- / Nyårsmøtet.
 
 
 
i regi av Norsk Faramsøytisk Selskap og Polyteknisk Forening, avd. helse
 
I samarbeid med NSF-DBA Ltd (David Begg Associates). Kurset finner sted i Oslo.
 
Stochkolm, Sweden, 21.-24.May
 
Slemdalsveien 1, Oslo
 
I regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 
Oslo Kongressenter, Folkets hus, 9.-10. november