Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang
 

Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang

 
LEGE + FARMASØYT = SANT!


Vellykket seminar for lege- og farmasistudenter på Rikshospitalet 19. november.
Statens legemiddelverk i samarbeid med Norsk farmasøytisk selskap arrangerte lørdag 19. november et seminar for legestudenter og masterstudenter i farmasi i siste studieår, på Rikshospitalet. Kurset var lagt opp som tverprofesjonell samlæring (TPS) med fin balanse mellom teori og praktiske øvelser. Studentene samarbeidet i grupper på fire med to fra hvert fagområde. Målet for dagen var å bevisstgjøre deltakerne om omfanget av legemiddelrelaterte problemer og pasientskader og gi dem innføring i effektive forebyggende tiltak. De fikk teoretisk og praktisk innføring i metoden for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang samt erfaring med bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy. Kurset som inkluderte lunsj og forfriskninger, var gratis og åpent for studenter fra hele Norge og studiesteder i utlandet. Kurskomitéen er innstilt på å gjenta arrangementet, men håper også å skape litt blest om TPS som undervisningsform. Vi mener at dette er så viktige temaer at de bør bli en selvfølgelig del av pensum i grunnutdanningen av leger og farmasøyter, sier Hege Helm og Morten Finckenhagen som tok initiativet til seminaret. Her er noen spontane kommentarer mottatt på epost like etter kurset:

Veldig fint og nyttig seminar! (Legestudent)

Takk for veldig, veldig bra kurs i går! Gode foredrag og spennende caser. (To legestudenter)

Foredragsholderne var utrolig flinke og inspirerende, og jeg gleder meg til neste gang dere har noe lignende. (Farmasistudent)


            
Fra venstre: Hege Helm, Ida Susanne Fattah, Ali Ali, Steinar Madsen, KIrsten Viktil, Morten Finckenhagen og Solveig Vist


Se film fra seminaret her

Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, 21.11.16 her

LEGE + FARMASØYT = SANT


Bli med på drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidlerStatens legemiddelverk og Norsk farmasøytisk selskap i samarbeid med
Norsk medisinstudentforening og Farmasøytisk studentforening inviterer til:Dagsseminar om praktisk legemiddelgjennomgang (LMG)

lørdag 19. november i det store auditoriet på

Rikshospitalet. Kurs inkl. lunsj er gratis!Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to studentgruppene.

Vi byr på en enkel lunsj.Det foreligger god dokumentasjon for at et organisert samarbeid mellom lege og farmasøyt fremmer riktig legemiddelbruk, forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter. Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter og samarbeidet med legene fungerer godt. Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.FORBERED DEG PÅ JOBB I FRAMTIDENS HELSEVESEN

– MELD DEG PÅ SEMINARET!Meld deg på ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til post@nfs.no! Frist for påmelding er 15. oktober. Det er begrenset antall plasser!


For farmasistudentene: Dere kan søke NFF om å få godkjent 5,5 FEVU poeng!
Les HER


Se programmet her!