Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang
 

Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter: praktisk legemiddelgjennomgang

 


LEGE + FARMASØYT = SANT

Bli med på drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidlerStatens legemiddelverk og Norsk farmasøytisk selskap i samarbeid med
Norsk medisinstudentforening og Farmasøytisk studentforening inviterer til:Dagsseminar om praktisk legemiddelgjennomgangOslo:
lørdag 16. september kl 10-15 i Rødt auditorium, Rikshospitalet

- se Facebook-arrangementet her


Tromsø:
lørdag 7. oktober i aud. 6, kl 10-15 i MH-bygget, Universietet i Tromsø, Norges arktiske universitet

- se Facebook-arrangementet her


Kurs inkl. lunsj er gratis!Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet, men vi tar kr 200 i påmeldingsgebyr som betales tilbake ved oppmøte. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to studentgruppene.

Vi byr på en enkel lunsj.

Det foreligger god dokumentasjon for at et organisert samarbeid mellom lege og farmasøyt fremmer riktig legemiddelbruk, forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter. Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter og samarbeidet med legene fungerer godt. Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.FORBERED DEG PÅ JOBB I FRAMTIDENS HELSEVESEN

– MELD DEG PÅ SEMINARET!Meld deg på ved å vippse kr 200 til 14296, Norsk Farmasøytisk Selskap. Skriv fullt navn, epostadresse og "Tromsø" eller "Oslo" (der du ønsker å delta) under "melding". Pengene blir tilbakebetalt ved oppmøte.

Frist for påmelding Oslo er 9. september, og Tromsø 30. september. Det er begrenset antall plasser!


For farmasistudentene: Det søkes om å få godkjent kurset for videreutdanning!
Les HER


Se programmet for Oslo her og for Tromsø her!

Les om seminaret i 2016 her:

LEGE + FARMASØYT = SANT!
Vellykket seminar for lege- og farmasistudenter på Rikshospitalet 19. november 2016.
Statens legemiddelverk i samarbeid med Norsk farmasøytisk selskap arrangerte lørdag 19. november 2016 et seminar for legestudenter og masterstudenter i farmasi i siste studieår, på Rikshospitalet. Kurset var lagt opp som tverprofesjonell samlæring (TPS) med fin balanse mellom teori og praktiske øvelser. Studentene samarbeidet i grupper på fire med to fra hvert fagområde. Målet for dagen var å bevisstgjøre deltakerne om omfanget av legemiddelrelaterte problemer og pasientskader og gi dem innføring i effektive forebyggende tiltak. De fikk teoretisk og praktisk innføring i metoden for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang samt erfaring med bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy. Kurset som inkluderte lunsj og forfriskninger, var gratis og åpent for studenter fra hele Norge og studiesteder i utlandet. Kurskomitéen er innstilt på å gjenta arrangementet, men håper også å skape litt blest om TPS som undervisningsform. Vi mener at dette er så viktige temaer at de bør bli en selvfølgelig del av pensum i grunnutdanningen av leger og farmasøyter, sier Hege Helm og Morten Finckenhagen som tok initiativet til seminaret. Her er noen spontane kommentarer mottatt på epost like etter kurset:

Veldig fint og nyttig seminar! (Legestudent)

Takk for veldig, veldig bra kurs i går! Gode foredrag og spennende caser. (To legestudenter)

Foredragsholderne var utrolig flinke og inspirerende, og jeg gleder meg til neste gang dere har noe lignende. (Farmasistudent)


            
Fra venstre: Hege Helm, Ida Susanne Fattah, Ali Ali, Steinar Madsen, KIrsten Viktil, Morten Finckenhagen og Solveig Vist


Se film fra seminaret her

Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, 21.11.16 her