Galenikernettverk
 

Galenikernettverk

 
Våren 2016 møttes en liten gruppe galenikere for å drodle rundt ideen om å etablere et faglig og sosialt nettverk for farmasøyter med spesiell interesse for galenisk farmasi. Ønsket var et forum med en bred sammensetning med folk fra industri, myndigheter og akademia, men også sykehusapotek og andre som er interessert i galeniske problemstillinger, være seg alt fra forskning og produktutvikling til produksjon, kvalitetssikring og regulatoriske problemstillinger. Ambisjonen er at dette raskt blir et forum som gir positive ringvirkninger som å stimulere til økt interesse for fagområdet og økt fokus på en unik kompetanse. Den langsiktige ambisjonen er å bidra til et sterkere produksjonsmiljø i Norge.


                  


Formål med nettverket:
• Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter med interesse for alle aspekter innen galenisk farmasi
• Være forum for faglige diskusjoner og nettverksbygging på tvers av bransjen
• Bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
• Bygge, stimulere og inspirere til fokus på en unik farmasøytisk kompetanse
• Bidra til å gjøre galenisk farmasi et attraktivt valg for farmasistudenter


Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Målet er å ha omtrent 2 treff per halvår. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler.

Les om tidligere treff lenger ned på siden.Neste treff i Galenikernettverket

Kristine Rumoren, Evy Stavik, Ingrid Skaarer og Ingrid Henriksen ønsker velkommen til neste galenikertreff hos GE Healthcare.

Tema for kvelden: Galeniske utfordringer i utvikling av parenterale produkter
Tid: 23. mai kl 18
Sted: Nycoveien 1, Oslo

Det bestilles pizza og så blir det spleisefest i etterkant! Husk å gi beskjed om eventuelle allergier.

Påmelding til post@nfs.no innen 16. mai


Nettverkstreff 10.januar 2017
Igjen var godt over 30 galenikere samlet, selv om flere måtte melde avbud pga influensaens herjinger. Denne gangen var Toppsenteret i forskningsparken møteplassen.

Temaet var innovasjon og det nye biotek næringslivet som er i utvikling, der onkologi, billeddiagnostikk og radioaktive legemidler er hjørnesteiner
.
De nye oppstartselskapene trenger galeniker- og legemiddelutviklingskompetanse, og dette nettverket kan være en møteplass og bidragsyter. Ole Kristian Hjelstuen fra Inven2, som kommersialiserer forskningsresultater, ga en introduksjon til innovasjon/biotek og trakk opp et spennende bakteppe. Deretter tok Dag-Erlend Olberg og Anders Svadberg fra Norsk Medisinsk Syklotronsenter oss med dypere inn i et område av radioaktive legemidler som er i rask utvikling i Norge, nemlig PET. Fire nye PET-sentere er under utbygging rundt omkring i landet, og formuleringsutfordringer knyttet til den type legemidler ble diskutert. Dette er et langt steg i retning av persontilpasset medisin, og gir nye og spennende muligheter.
Mat og prat er viktig, og pizza sto på menyen.Nettverkstreff 25.august 2016

Første nettverkstreff ble holdt på Farmasøytisk institutt, UiO og samlet over 30 galenikere.

Tema var «Pharmaceutical development’: Hva har myndighetene fokus på? Henger vi med på utviklingen?»
. Det faglige bidraget var det en gjeng fra Farmasøytisk seksjon i Legemiddelverk som stod for. Øyvind Holte, Jens-Uwe Bleich og Sayeh Ahrabi presenterte et lærerikt og inspirerende galenisk-regulatorisk innlegg. «Hvordan tenker en kvalitetsutreder?» var et av punktene vi fikk svar på, og det hele krydret med smakebiter på galeniske problemstillinger. Av annen nyttig info, kan også nevnes den nyopprettede nasjonale rådgivningstjenesten (ask-us@legemiddelverket.no) hvor man kan få svar på spørsmål i forbindelse med produktutvikling, f.eks. til design av studier for å frembringe relevant dokumentasjon til MT-søknad.
Det ble bestilt pizza og organisert spleiselag.