Om Mentorprogrammet
 

Om Mentorprogrammet

 
Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider blant annet for å fremme utviklingen av norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk. Derfor startet vi opp i 2010 med et mentorprogram som gir unge farmasøyter (adepter) mulighet til å bli kjent med erfarne yrkesutøvere (mentorer) og skape sitt eget nettverk. Dette har vist seg å bli en stor suksess! NFS får bare positive tilbakemeldinger, både fra adepter og mentorer.


Her er noen klipp fra en adept-evaluering:

- Jeg har fått et åpnere sinn i forhold til alternative arbeidssteder og arbeidsoppgaver for farmasøyter.
- Jeg har blitt mer bevisst på å ikke „nedgradere“ meg selv, men jobbe med å tro på meg selv!
- Vi har også snakket om hvordan vi kan løse vanskelige konflikter på jobb.
- Jeg ser bredere på en videreutvikling av mulighetene jeg har i eksisterende rammebetingelser.
- Jeg har fått hjelp til å finne ut hvilken vei jeg skal gå videre.
 -Jeg har blitt mer observant på mine ulike egenskaper og hvordan disse kan være med på å bestemme  hvilke jobber jeg burde søke.
- Jeg har fått et bredere innblikk i det norske farmasøytiske miljøet og hvilke muligheter som finnes.
- Jeg har fått bedre tro på meg selv og ser nå nye muligheter for videre karriere!
- Jeg synes mentorprogrammet fungerer kjempebra. Jeg har fått masse ut av det og vil anbefale enhver å søke!Hvis du ønsker å vite mer, les her: Om Mentorprogrammet


Artikler som har stått på trykk:

Farmasøyter får hjelp til veivalg
Dagens Medisin 06/2015

Mentorprogram - noe for deg?
NFT 5 2014

Ny sesong for populært mentorprogram
NFT 6 2013

Vi du være adept?
Småstoff, NAFT 2 2013

Ung, grønn og usikker på hvilken vei?
Poster på Farmasidagene 2012

Inspirasjon til personlig utvikling
NAFT 3 2011

Mentortilbud til nyutdannede
NFT 1-2010


 
 
 
i regi av Norsk Faramsøytisk Selskap og Polyteknisk Forening, avd. helse
 
I samarbeid med NSF-DBA Ltd (David Begg Associates). Kurset finner sted i Oslo.
 
Stochkolm, Sweden, 21.-24.May
 
Slemdalsveien 1, Oslo
 
I regi av Diakonhjemmet sykehusapotek
 
Oslo Kongressenter, Folkets hus, 9.-10. november